Allt om personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.
Är det så att du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av assistansersättning. Några av de skälen som kan ge upphov till personlig assistans är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Personal Vacation Assistance At Your Service Today
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
I det första steget, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till personlig assistans. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in rapporter och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har inneburit innan ditt besked om personlig assistans.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan på egen hand bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen assistansblogg.se.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Skulle det vara så att du väljer att hyra in ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir du tilldelad din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha gjort en ansökan om assisterande personal innan du blir 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>